Wręczenie odbyło się  na  Politechnice  Śląskiej  w  Katowicach w grudniu 2000 roku. 
W   grudniu  2000  roku  otrzymała:  Wyróżnienie  Prezesa  Zarządu  PKP za najlepszą  pracę  dyplomową  szkół  średnich  kolejowych  w  roku  1999/2000.

Ewelina Majchrzak i Karol Selerski odbierają wyróżnienie. 
 
 
 
 
 
 
Powrót do pracy dyplomowej