Logo szkoły
PRACA DYPLOMOWA

wykonana pod kierownictwem:
inż. ROBERTA DAJCZAKA


zdjęcie: Zespół Szkół Technicznych w Zb±szynku
Temat  pracy:

SYGNALIZACJA STOSOWANA NA PKP

Autorzy: Majchrzak Ewelina, Selerski Karol

Zespół Szkół Technicznych
ul. Plac Dworcowy 4a
66-210  Zb±szynek
tel. (068) 3849-395


               W   grudniu  2000  roku  otrzymała:  Wyróżnienie  Prezesa  Zarz±du  PKP za najlepsz±  pracę  dyplomow±  szkół  ¶rednich  kolejowych  w  roku  1999/2000.  Wręczenie  nagród  odbyło  się  na  Politechnice  ¦l±skiej  w  Katowicach.